Navigace

Kalendář akcí

3. červen – 17. listopad 2023

VÝSTAVA: Kouzlo stavebních technologií předrománské architektury mikulčicko-kopčanské aglomerace

Archeologický ústav zve na výstavu v návštěvnickém centru NKP Slovanské hradiště v Mikulčicích. Jedinečný komplex archeologicky doložených architektonických památek z Mikulčic a Kopčan je předmětem víceletého interdisciplinárního výzkumu. Prostřednictvím mezioborové spolupráce tří ústavů Akademie věd ČR a dalších univerzitních či muzejních pracovišť jsou sledovány nejen archeologické, ale především stavebně-technologické otázky. Projekt Předrománská architektura Velké Moravy: prameny, analýzy, souvislosti je podpořen výzkumným programem Strategie AV21 Anatomie evropské společnosti Akademie věd ČR.

Počátky předrománského stavebního stylu spadají na našem území zhruba do začátku 9. století po Kr., kdy se zde poprvé od dob Římanů setkáváme s kamennými konstrukcemi stavěnými za pomoci vápenné malty. Kamenná architektura zděná na vápennou maltu je asi nejvýmluvnějším dokladem dobového významu mikulčicko-kopčanské aglomerace jako předního mocenského a církevního centra mojmírovské Moravy 9. století. Deset kostelů – dosud v jeho areálu objevených – představuje pramenné bohatství a cenný materiál pro archeologický, historický, uměnovědný i stavebně-technologický výzkum předrománské architektury. Na představení výsledků aktuálního interdisciplinárního výzkumu zaměřeného na studium stavebních materiálů a technologií se soustřeďuje tato výstava.

Panelová instalace výstavy bude doplněna originálními hmotnými doklady stavitelského umění získanými při archeologickém výzkumu v Mikulčicích. Půjde především o unikátně zachovaný a citlivě zrestaurovaný mohutný blok omítky 2. kostela, který dovoluje posoudit jak podobu a kvalitu zdejších vápenných omítek, tak typickou strukturu zdiva otisknutou na rubní straně omítkového bloku. Dále budou vystaveny v Mikulčicích vzácně dochované kamenné architektonické články a stavební detaily v podobě maltového štuku nebo malt s otisky dřevěných konstrukcí. Nebudou chybět haptické exponáty v podobě konkrétních druhů kamenné suroviny použité při stavbě mikulčických kostelů. Vystavena bude i část unikátní podlahy z 9. kostela s výzdobou napodobující mozaiku.

Plakát

2. června 2023 2023

Hudební archeologie XXXVI: Noc kostelů

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., a Hudební lahůdky, z. s., společně s Masarykovým muzeem v Hodoníně pořádají v rámci Noci kostelů komponovaný večer propojující umění a vědu. Akce se bude konat v areálu slovanského hradiště v Mikulčicích. Program neformálně zahájí workshop pro děti – zkrášlování omítek přírodními pigmenty. Následovat bude otevření výstavy „Kouzlo stavebních technologii předrománské architektury mikulčicko-kopčanské aglomerace“. Další část programu otevře pouť po mikulčických kostelích s vyprávěním o jejich historii, významu a okolnostech archeologického výzkumu. Po sledování západu slunce z rozhledny na hradišti se účastníci Noci kostelů vydají pěšky za svitu luceren na archeologickou základnu na Trapíkově, kde se celý program uzavře hudebním nokturnem a společenským setkáním.
Celým večerem bude hudebně provázet flétnistka Marta Kratochvílová.

Vstup volné

 

Program

17:00     Workshopy pro děti „Barvami země“ v rámci projektu malujeme hlínou
Návštěvnické centrum muzea

19:00     Zahájení a komentovaná prohlídka výstavy „Kouzlo stavebních technologii předrománské architektury mikulčicko-kopčanské aglomerace“, hudební program
Návštěvnické centrum muzea

19:40     Zahájení noci kostelů, hudební program
Pavilon 2. kostela na akropoli

20:00     Pouť po kostelech doprovázený komentáři Lumíra Poláčka a Jany Maříkové-Kubkové a hudební improvizací
Akropole

21:15     Pozorování západu slunce z rozhledny návštěvnického centra
Rozhledna

21:45     Pěší cesta s loučemi na výzkumnou základnu, zde symbolická hudební tečka za programem noci kostelů
Parkoviště – Výzkumná základna Mikulčice-Trapíkov

 

Slovanské hradiště v Mikulčicích v návaznosti na Noc kostelů pořádá pro děti Nocování na hradišti

 

Hudební program
G. Ph. Telemann: Fantasia 1 (2´)
C. P. E. Bach: Sonata a moll, H 562 (Poco adagio – Allegro – Allegro) (1747) (8´)
J. S. Bach: Partita a moll, BWV 1013 (výběr) (1722–1723)
improvizace

 

plakát

program

již proběhlo
2022
2021
2020
6. července – 17. srpna 2020
2019
2018
2017
2016
13.–17. června 2016
2015
4.–5. října 2015
29. července 2015
2014
2013