Navigace

Kontakt

Výzkumná základna Mikulčice-Trapíkov
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
CZ 696 19 Mikulčice 736

+420 518 121 421
E-mail: mikulcice@arub.cz

 

Informace pro stavebníky

VEDOUCÍ ZÁKLADNY
PhDr. Lumír Poláček, CSc.
polacek@arub.cz