Navigace

O základně

Písečná duna Trapíkov leží přibližně jeden kilometr od akropole velkomoravského hradu Mikulčice-Valy a byla osídlena již v pravěku a raném středověku. Situování nové základny do této polohy má svůj význam praktický i symbolický. Objekt zaujímá strategické místo při vstupu do památkového areálu, svou vyvýšenou polohou je chráněn proti vodě, je symbolem kontinuity osídlení kulturní krajiny údolní nivy řeky Moravy.

Po architektonické stránce je objekt nové archeologické základny stavbou neobvyklou. Je totiž současně pracovištěm intelektuálním i manuálním, dočasným bydlištěm archeologů i depozitářem nálezů, konferenčním centrem i řídícím místem terénních výzkumů. Použité stavební materiály spolu s lapidárním tvarováním hmoty určují charakter stavby jako místa k soustředěné práci v metafyzickém prostředí lužní krajiny. Stavba vznikla na základě dlouhodobé spolupráce architektů s archeology. Stavbu včetně interiérů vyprojektovala brněnská architektonická kancelář Pelčák a Partner Architekti.

S krajinou, ale také s dávným světem Velké Moravy novou budovu pojí tradiční stavební materiály – kletovaná přírodní omítka
a­ surové dřevo slunolamů a rizalitů.

Dvoupodlažní budova se třemi hřebeny shedových střech je vnitřním a vstupním atriem organizována do čtyř křídel. Podobně, jako se čtvrti města setkávají na hlavním náměstí, stýkají se jednotlivá křídla archeologické základny v jejím veřejném prostoru, ve vstupní hale, která je také jednací místností i konferenčním sálem. V jedné čtvrti/křídle se bádá, v jiné se bydlí, další křídlo je dokumentační, poslední pak administrativně-správní. V patře jsou umístěny depozitáře a ubytovny sezónních pracovníků a hostů.

Budova zahrnuje všechny funkce potřebné pro archeologické pracoviště podobného charakteru. Základem je badatelská část s pracovnami archeologů a laboratořemi – konzervátorsko-restaurátorskými i analytickými. Důležitá je tzv. mokrá laboratoř, kde probíhá umývání a sušení nálezů, kde jsou plaveny a jinak zpracovávány botanické a další přírodovědné vzorky a kde mohou být v laboratorních podmínkách rozebírány celé objemné objekty přepravené „in situ“ z terénu.

Výzkumná základna na Trapíkově je místem, které navazuje na neopakovatelnou atmosféru staré archeologické základny na akropoli jako součást genia loci hradiště Valy u Mikulčic.