Navigace

Ostatní monografie

Velkomoravské Mikulčice virtuálně / Great Moravian Mikulčice virtually
Šárka Krupičková, Lumír Poláček, Jiří Šindelář, 2022

Mikulčice. Atlas velkomoravské aglomerace
Lumír Poláček, 2021

Great Moravian Elites From Mikulčice
Lumír Poláček, 2020

Mikulčice and Its Hinterland. An Archaeological Model for Medieval Settlement Patterns on the Middle Course of the Morava River (7th to Mid-13th Centuries)
Marek Hladík, 2020

Mikulčice – genius loci. Příběh objevování velkomoravských Mikulčic 1954–1992.
Lumír Poláček, 2018

Úpravy hrobových jam a dřevěné konstrukce v hrobech na pohřebištích Velké Moravy (sociální, duchovní a chronologický fenomén)
Marian Mazuch, Marek Hladík, Rostislav Skopal, 2017

Hospodárske zázemie Mikulčíc. Sídelná štruktúra na strednom toku rieky Moravy v 9. – 1. polovici 13. storočia
Marek Hladík, 2014

Velkomoravské keramické okruhy a tzv. mladší velkomoravský horizont v Mikulčicích
Marian Mazuch, 2013

Archeologická základna v Mikulčicích
Lumír Poláček, Petr Pelčák, Jana Kořínková, Marcela Uřídilová, 2013

Mikulčice – pohřebiště u 6. a 12. kostela
Blanka Kavánová, Naďa Profantová, 2003

Údolní niva v době hradištní
Emanuel Opravil, 1983

Tierknochenfunde aus der grossmährischen Seidlung Mikulčice I. Das Hausschwein
Zdeněk Kratochvíl, 1981

Slované z velkomoravských Mikulčic
Milan Stloukal, Luboš Vyhnánek, 1976

Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských
Josef Poulík, 1975

Rostliny z velkomoravského hradiště v Mikulčicích
Emanuel Opravil, 1972

Pevnost v lužním lese
Josef Poulík, 1967

Dvě velkomoravské rotundy v Mikulčicích
Josef Poulík, 1963

Staří slované budují svůj stát
Josef Poulík, 1960