Navigace

Letní škola archeologie

LETNÍ ŠKOLA ARCHEOLOGIE V MIKULČICÍCH 2022

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu, www.visegradfund.org.

Termín
20. 6. – 15. 7.  2022

Turnusy
Záujemcovia sa môžu zúčastniť na letnej škole počas celej doby jej trvania alebo v termíne zvolenom individuálne po dohode s organizátormi.

Kapacita
15 účastníkov

Výskum
Počas letnej školy budeme realizovať systematický interdisciplinárny výskum polykultúrnej lokality v polohe Gbely-Kojatín (SR). Dominantným historickým krajinným prvkom v tomto priestore je včasnostredoveký mohylník (7. – 8. storočie po Kr.?), ktorý bezprostredne susedí s germánskym žiarovým pohrebiskom (2. – 3/4. storočie po Kr.). V roku 2022 bude naším primárnym cieľom výskum mohýl. Ešte v polovici 20. storočia skúmal mohylník V. Budinský-Krička. Komplexnejší výskum tejto pamiatky však doposiaľ realizovaný nebol. Mohylník sa nachádza na riečnej terase rieky Morava a je vzdialený len 6 km od Mikulčíc (jedného z najvýznamnejších veľkomoravských centier). Celý výskum je koncipovaný ako širšie interdisciplinárne poňatý výskum historickej krajiny, preto bude súčasťou výskumných aktivít aj prieskum krajiny a sídelnej štruktúry na strednom toku rieky Morava v prvom tisícročí po Kr.

Viacej informácii sa nachádza na stránkach projektu https://www.landscapehistory.eu/.

Kto sa môže zúčastniť
Na letnej škole sa môžu zúčastniť študenti archeológie, histórie, antropológie a ďalších príbuzných disciplín. Vítaní sú tiež záujemcovia o štúdium archeológie, ako aj čerství absolventi vysokoškolského štúdia či doktorandi alebo postdoktorandi.

Koordinátori
Mgr. Marek Hladík, PhD.
hladik@arub.cz

Mgr. Katarína Hladíková, PhD.
katarina.hladikova@uniba.sk

Termín pre podanie prihlášky
31. 5. 2022, prihlasovanie emailom na adresu: info@landscapehistory.eu

Praktické informácie
Účastníci letnej školy archeológie neplatia žiadny účastnícky poplatok. V rámci pobytu bude zaistené bezplatné ubytovanie priamo na archeologickej základni v Mikulčiciach (dvojlôžkové izby so sociálnym zariadením internátneho charakteru), ako aj stravovanie počas pracovnej doby (7:00 – 15:30) a doprava medzi ubytovaním a miestom terénneho výskumu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na adrese info@landscapehistory.eu.