Navigace

Letní škola archeologie

LETNÍ ŠKOLA ARCHEOLOGIE V MIKULČICÍCH 2019

1. turnus 14. 7.–27. 7. 2019, počet účastníků 8
2. turnus 28. 7.–10. 8. 2019, počet účastníků 8

 

Základní informace

Hlavním cílem aktivity je podpořit mezinárodní dosah archeologického výzkumu v Mikulčicích a prohloubit spolupráci výzkumné základny se zahraničními studenty archeologie, resp. s jejich univerzitními pracovišti. Aktivita označená jako „Letní škola archeologie v Mikulčicích“ bude mít formu archeologické odborné praxe studentů archeologie zahraničních a domácích univerzit a začínajících vědeckých pracovníků (doktorandů a post-doktorandů) na slovanském hradišti v Mikulčicích. Zde se studenti a doktorandi seznámí detailně s lokalitou, po dobu dvou týdnů se budou každodenně účastnit terénního výzkumu na lokalitě, stejně jako jednotlivých částí procesu následného postexkavačního zpracování (např. flotace botanických makrozbytků).
V roce 2019 se bude realizovat archeologický výzkum sídliště na opevněném předhradí bezprostředně za velkomoravským opevněním z 9. století, které bylo zkoumáno v roce 2018.

Kdo se může zúčastnit
Studenti magisterského stupně studia, doktorandi i post doktorandi a začínající vědecký pracovníci archeologie, historie, antropologie, dějin umění a příbuzných oborů.

Koordinátor
Mgr. Marek Hladík PhD.
Kontakt na přihlášení – email: hladik@arub.cz

Termín pro podání přihlášky
31. 5. 2019

Poplatky a praktické informace
Účastníci letní školy neplatí žádný účastnický poplatek.
Účastníci letní školy spolu se závaznou přihláškou zaplatí zálohu 50 €, která jim bude vrácena při jejich příchodu.

Údaje pro platbu zálohy:
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ64 0300 0000 0002 4060 2780
Variabilní symbol: 510013
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení

Všichni účastníci z krajin mimo České republiky si musí individuálně zabezpečit pojištění pro pobyt v zahraničí.
V rámci pobytu jim bude zajištěno ubytování přímo na archeologické základně v Mikulčicích (dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením internátního charakteru) jakož i stravování během pracovní doby (7:00 – 15:30).