Navigace

Ostatní monografie

Pojďte s námi objevovat velkomoravské Mikulčice pomocí webové aplikace Virtuální vědecký model velkomoravských Mikulčic a jejího doplňku, knižního atlasu Mikulčice 900. Velkoformátová obrazově bohatá publikace doplňuje paralelně zveřejněnou interaktivní mapu sídelní aglomerace na lokalitě Mikulčice. Hlavním posláním obou výstupů je shromáždění prostorových poznatků o Mikulčicích coby klíčové lokalitě velkomoravského výzkumu v České republice s téměř 70 let trvajícím archeologickým výzkumem. Z někdejších rozsáhlých velkoplošných odkryvů pochází řada exaktních prostorových dat o přírodních podmínkách a lidských sídelních aktivitách od pravěku do středověku. Známe podobu hradiště a řadu lokalit v jeho bezprostřední blízkosti i širším zázemí, máme k dispozici statisíce nálezů v podobě artefaktů i ekofaktů. Knižní atlas i interaktivní mapa mají tyto shromážděné poznatky prostorově vizualizovat a přehledně je dát k dispozici vědecké komunitě i zájemcům z řad široké veřejnosti.

Obsah

I. Zázemí hradište Mikulcice-Valy v 9. století

II. Hradište Mikulcice-Valy a jeho výzkum 1954–2020

III. Objekty, hroby a další kontexty

IV. Artefakty, jejich evidence a odborné zpracování

Resumé

Obrazové zdroje

Soupis literatury