Navigace

Kalendář akcí

Ověření a prezentace metodiky sběru obrazových dat z fotograficky obtížně dokumentovatelných artefaktů bylo cílem workshopu organizovaného ARÚB v Mikulčicích. Zde byly ověřovány a názorně demonstrovány postupy při fotografování vybraných kategorií archeologických artefaktů, zejména šperků a drobných předmětů uměleckého řemesla pro potřeby následného fotogrammetrického zpracování. Své dlouholeté zkušenosti demonstrovali na místě fotografové Martin Frouz a Matouš Bárta za asistence geodeta-dokumentátora Jiřího Šindeláře, místních archeologů a restaurátorů.

zpráva z workshopu