Navigace

Kalendář akcí

Archeologický terénní výzkum č. 117 (plocha T 2017) má za cíl ověřit strukturu a vývoj osídlení v bezprostřední blízkosti dvouapsidové rotundy – mikulčického kostela č. 6. Jde o nově odlesněnou plochu na jihovýchodním okraji „Těšického lesa“, která nabízí krátkodobou příležitost k výzkumu, než bude opět osázena stromy. Na podzim 2016 zde proběhl geofyzikální průzkum. Archeologicky je zkoumána okrajová část sídlištního areálu na rozhraní písečné duny a povodňových sedimentů. Výzkum je důležitý jak z hlediska řešení základních archeologických otázek 6. kostela, tak bližšího poznání osídlení podhradí mikulčického hradiště.