Navigace

Kalendář akcí

Přední odborníci z řad archeologů a historiků se sešli na brněnském pracovišti Archeologického ústavu, aby diskutovali o současném stavu bádání dotýkajícího se centrálních aglomerací Velké Moravy. Workshop zahájil novou řadu pracovních setkání mezi archeology a historiky, resp. odborníky dalších oborů, věnovaných úzce vymezeným aktuálním problémům výzkumu raného středověku.