Navigace

Kalendář akcí

4.–5. října 2015

Archeologický výzkum Mikulčice se opět otevřel veřejnosti. Během dvou dnů se mohli zájemci seznámit s prací výzkumné základny v Mikulčicích-Trapíkově, novými objevy a posledními výsledky vědeckého bádání k problematice Mikulčic a Velké Moravy.