Navigace

Kalendář akcí

Uprostřed listopadových dnů spatřil světlo světa další z řady mikulčických průvodců Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., financovaný z dotačního programu Akademie věd České republiky Strategie AV21, nazvaný The Mikulčice-Valy Stronghold and Great Moravia. Jedná se anglickou mutaci obsahově i vizuálně atraktivního terénního průvodce po hradišti, který shrnuje postup výzkumu, představuje nejvýznamnější objevy a dovoluje nahlédnout do bohatého nálezového fondu této raně středověké lokality. Kniha byla slavnostně představena veřejnosti v rámci unikátního koncertu Prvního českého loutnového orchestru, složeného z členů České loutnové společnosti, jež se uskutečnil v prostorách výzkumné archeologické základny v Mikulčicích dne 25. 11. 2018. V průběhu večera zazněla renesanční a barokní hudba z nejrůznějších pramenů v úpravě pro loutnový ansámbl.