Navigace

Kalendář akcí

Představujeme knižní novinky zabývající se lokalitou Mikulčice-Valy, které vydal brněnský archeologický ústav.

 

Poláček et al.: Mikulčice 900. Atlas Velkomoravské aglomerace, Brno 2021

Velkoformátová obrazově bohatá publikace představuje soubor map a plánů zázemí, hradiště, vybraných objektů a artefaktů z raně středověké sídelní aglomerace Mikulčice.

Pojďte s námi objevovat velkomoravské Mikulčice pomocí webové aplikace Virtuální vědecký model velkomoravských Mikulčic a jejího doplňku, knižního atlasu Mikulčice 900. Velkoformátová obrazově bohatá publikace doplňuje paralelně zveřejněnou interaktivní mapu sídelní aglomerace na lokalitě Mikulčice. Hlavním posláním obou výstupů je shromáždění prostorových poznatků o Mikulčicích coby klíčové lokalitě velkomoravského výzkumu v České republice s téměř 70 let trvajícím archeologickým výzkumem. Z někdejších rozsáhlých velkoplošných odkryvů pochází řada exaktních prostorových dat o přírodních podmínkách a lidských sídelních aktivitách od pravěku do středověku. Známe podobu hradiště a řadu lokalit v jeho bezprostřední blízkosti i širším zázemí, máme k dispozici statisíce nálezů v podobě artefaktů i ekofaktů. Knižní atlas i interaktivní mapa mají tyto shromážděné poznatky prostorově vizualizovat a přehledně je dát k dispozici vědecké komunitě i zájemcům z řad široké veřejnosti.

Virtuální model Mikulčic: http://mikulcice-valy.cz/

Knihu lze zakoupit zde: https://www.arub.cz/produkt/mikulcice-900/

 

Hladík – M. Mazuch – M. Látková: Great Moravian Settlement in Mikulčice-Trapíkov and Economic Hinterland of the Power Centre. Rural Economy, Centres and Organisational and Functional Principles of Great Moravia, Brno 2022.

V okrajové zóně raně středověké centrální aglomerace Mikulčice-Valy byla na písečné duně odkryta v letech 2010–2015 část velkomoravského sídliště a pohřebiště. Publikace předkládá výsledky terénního výzkumu na poloze Trapíkov a jejich interpretaci, jež umožnila prohloubit poznání socio-ekonomických vztahů společnosti 9.–10. století. Na základě výsledků interdisciplinárního výzkumu (archeologie, archeobotaniky, archeozoologie, geoarcheologie, radiokarbonového datování, izotopových analýz a antropologie) prezentují autoři archeologický model vztahů velkomoravských center s jejich hospodářským zázemím a diskutují základní parametry rurální ekonomiky a organizační a funkční principy Velké Moravy.

Knihu lze zakoupit v naší knihovně: https://www.arub.cz/…/great-moravian-settlement-in…/