Navigace

Kalendář akcí

Proběhla další etapa velkoplošného geofyzikálního průzkumu mikulčického hradiště. Pracovníci Ústavu archeologie a muzeologie MU v Brně Peter Milo a Tomáš Tencer prováděli magnetometrická měření tří ploch v podhradí: dvou ploch v místě nově vytvořených mýtin v Těšickém lese a rozsáhlé plochy v loukách severně od hradiště (v severním podhradí). Cílem akce je ověřování rozsahu a charakteru osídlení mikulčického suburbia.