Navigace

Kalendář akcí

Archeologický ústav AV ČR Brno a Hudební lahůdky vás srdečně zvou na kulturně bohatý podvečer ve znamení propojování žánrů a historických epoch. Vystoupí jazzová a zároveň folklorní legenda Jiří Slavík spolu s naším pravidelným hostem Marianem Friedlem a hudebním ansámblem Plaisirs de Musique.  V archeologické části programu s názvem Cesty historické krajiny se budeme zamýšlet nad otázkami, jak vypadala krajina v období Velké Moravy, jak ji lidé ve středověku  využívali, co se nám v ní z této doby dochovalo a jak nyní umíme tuto krajinu archeologicky poznávat a chránit.

Vstupné dobrovolné

 

Program

16:00
Hudební workshop nejen pro děti (Jiří Slavík a Marian Friedl)

17:00
Koncert (Jiří Slavík, Marian Friedl, Vlastimil Bjaček, Ruky na dudy)

17:30
Přednáška Cesty historické krajiny

18:15
Koncert (Plaisirs de Musique: Musica Harrachiana – barokní hudba doby Marie Terezie)

 

Přednáší:
Marek Hladík, Marian Mazuch

 

Plákát

 

Informace o projektu

Název projektu: Po stopách Veľkomoravských Slovanov
Program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Spolufinancovaný fondem: Evropský fond pro regionální rozvoj
Prioritní osa: 2 Kvalitní životní prostředí
Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)
Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Kód projektu: 304021BKH5
Přeshraniční partneři: Mesto Holíč (vedoucí partner)
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. (hlavní přeshraniční partner)
Termín realizace projektu: 07/2022 – 08/2023