Navigace

Kalendář akcí

Archeologický ústav AV ČR, Brno uspořádal v páteční podvečer 1. června 2018 v archeologické základně Mikulčice-Trapíkov další komponovaný podvečer propojující umění a vědu. V hudební části programu inspirované jarem, svobodou, volností a současně atmosférou napětí, objevování a překvapení uvedla Iva Bittová své originální vystoupení. Při té příležitosti byla za přítomnosti předsedkyně Akademie věd ČR paní Evy Zažímalové představena nová publikace brněnského Archeologického ústavu: Mikulčice – genius loci. Příběh objevování velkomoravských Mikulčic 1954–1968.

Kniha plná autentických fotografií přibližuje neopakovatelnou atmosféru převratných archeologických objevů na mikulčických Valech v padesátých a zejména šedesátých letech minulého století. Přináší svědectví o tehdejší době a s ní spojeném vzepětí slovanské archeologie, o nadějích a očekáváních ve společnosti i na vykopávkách. Přibližuje osudy archeologů, ale i techniků a běžných sezónních pracovníků na výzkumu; mezi těmito pracovníky převažovaly v padesátých a šedesátých letech ženy, na autentických snímcích vystupující výhradně v tradičních sukních a šátcích.

Kniha byla připravena a vydána s podporou programu Strategie AV21: Špičkový výzkum ve veřejném zájmu a je oficiálně věnována panu Otto Markovi, „živé kronice mikulčického výzkumu“, k jeho 80 narozeninám.

Akce byla oficiálním zahájením archeologické sezóny 2018 v Mikulčicích a současně připomenutím jednoho z osmičkových mezníků v moderních českých dějinách. Stejnojmenná výstava inspirovaná knihou, resp. autentickými snímky fotografů a archeologů brněnského Archeologického ústavu z padesátých a šedesátých let, bude otevřena v hale archeologické základny ARÚB Mikulčice-Trapíkov ve dnech 17. – 21. srpna 2018 a poté v rámci oslav 100 let vzniku republiky.

plakát