Navigace

Kalendář akcí

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., a Hudební lahůdky, z. s., společně s Masarykovým muzeem v Hodoníně pořádají v rámci Noci kostelů komponovaný večer propojující umění a vědu. Akce se bude konat v areálu slovanského hradiště v Mikulčicích. Program neformálně zahájí workshop pro děti – zkrášlování omítek přírodními pigmenty. Následovat bude otevření výstavy „Kouzlo stavebních technologii předrománské architektury mikulčicko-kopčanské aglomerace“. Další část programu otevře pouť po mikulčických kostelích s vyprávěním o jejich historii, významu a okolnostech archeologického výzkumu. Po sledování západu slunce z rozhledny na hradišti se účastníci Noci kostelů vydají pěšky za svitu luceren na archeologickou základnu na Trapíkově, kde se celý program uzavře hudebním nokturnem a společenským setkáním.
Celým večerem bude hudebně provázet flétnistka Marta Kratochvílová.

Vstup volné

 

Program

17:00     Workshopy pro děti „Barvami země“ v rámci projektu malujeme hlínou
Návštěvnické centrum muzea

19:00     Zahájení a komentovaná prohlídka výstavy „Kouzlo stavebních technologii předrománské architektury mikulčicko-kopčanské aglomerace“, hudební program
Návštěvnické centrum muzea

19:40     Zahájení noci kostelů, hudební program
Pavilon 2. kostela na akropoli

20:00     Pouť po kostelech doprovázený komentáři Lumíra Poláčka a Jany Maříkové-Kubkové a hudební improvizací
Akropole

21:15     Pozorování západu slunce z rozhledny návštěvnického centra
Rozhledna

21:45     Pěší cesta s loučemi na výzkumnou základnu, zde symbolická hudební tečka za programem noci kostelů
Parkoviště – Výzkumná základna Mikulčice-Trapíkov

 

Slovanské hradiště v Mikulčicích v návaznosti na Noc kostelů pořádá pro děti Nocování na hradišti

 

Hudební program
G. Ph. Telemann: Fantasia 1 (2´)
C. P. E. Bach: Sonata a moll, H 562 (Poco adagio – Allegro – Allegro) (1747) (8´)
J. S. Bach: Partita a moll, BWV 1013 (výběr) (1722–1723)
improvizace

 

plakát

program