Navigace

Kalendář akcí

Pracovní setkání se uskutečnilo ve dnech 28. – 29. listopadu v Mikulčicích. Účastníci se vyjádřili k postupu archeologického zpracování revizních výzkumů velkomoravských staveb z let 2008-2013. Diskutovali konkrétní otázky archeologického, stavebně-historického, stavebně-technologického a uměnovědného bádání. Shodli se na dalším postupu prací. Vyhodnocení bude probíhat po jednotlivých stavbách tak, aby nejpozději do 5 let disponoval celý soubor expertními zprávami. Standardní součástí tohoto zpracování budou stavebně-technologické analýzy malt, omítek a dalších technologických prvků.

plakát