Navigace

Kalendář akcí

U příležitosti antropologické praxe studentů UK se konala v archeologické základně Mikulčice-Trapíkov přednáška Univ.- Prof. Dr. Marie Teschler-Nikola z Naturhistorisches Museum ve Vídni. Tématem přednášky byla antropologická charakteristika raně středověké populace z výšinného hradiště a údolního sídliště Gars-Thunau v Dolním Rakousku. Zvláštní pozornost byla věnována metodice diagnostiky zde hojně doložené tuberkulózy a otázkám komparace s mikulčickým kosterním materiálem.