Navigace

Kalendář akcí

V souvislosti s rekonstrukcí objektu vodárny v areálu předhradí byl proveden menší záchranný výzkum. Pozoruhodný je nález 11 římských cihel vyskládaných v souvislém pásu v úrovni terénu 9. století. Šlo o různé typy cihel ve značně fragmentárním stavu: většinu z nich se podařilo konzervovat a rekonstruovat. V rámci Mikulčic se jedná o ojedinělý nález římských cihel ve funkční poloze, v tomto případě sloužících snad ke zpevnění komunikace (chodníku). Ze zlomků cihel nalezených v již dříve Mikulčicích víme, že náležely XIV. římské legii. Na cihlách byl nalezen otisk pláště, psí tlapy a sandálu legionáře.