Navigace

Kalendář akcí

Archeologický ústav zve na výstavu v návštěvnickém centru NKP Slovanské hradiště v Mikulčicích. Jedinečný komplex archeologicky doložených architektonických památek z Mikulčic a Kopčan je předmětem víceletého interdisciplinárního výzkumu. Prostřednictvím mezioborové spolupráce tří ústavů Akademie věd ČR a dalších univerzitních či muzejních pracovišť jsou sledovány nejen archeologické, ale především stavebně-technologické otázky. Projekt Předrománská architektura Velké Moravy: prameny, analýzy, souvislosti je podpořen výzkumným programem Strategie AV21 Anatomie evropské společnosti Akademie věd ČR.

Počátky předrománského stavebního stylu spadají na našem území zhruba do začátku 9. století po Kr., kdy se zde poprvé od dob Římanů setkáváme s kamennými konstrukcemi stavěnými za pomoci vápenné malty. Kamenná architektura zděná na vápennou maltu je asi nejvýmluvnějším dokladem dobového významu mikulčicko-kopčanské aglomerace jako předního mocenského a církevního centra mojmírovské Moravy 9. století. Deset kostelů – dosud v jeho areálu objevených – představuje pramenné bohatství a cenný materiál pro archeologický, historický, uměnovědný i stavebně-technologický výzkum předrománské architektury. Na představení výsledků aktuálního interdisciplinárního výzkumu zaměřeného na studium stavebních materiálů a technologií se soustřeďuje tato výstava.

Panelová instalace výstavy bude doplněna originálními hmotnými doklady stavitelského umění získanými při archeologickém výzkumu v Mikulčicích. Půjde především o unikátně zachovaný a citlivě zrestaurovaný mohutný blok omítky 2. kostela, který dovoluje posoudit jak podobu a kvalitu zdejších vápenných omítek, tak typickou strukturu zdiva otisknutou na rubní straně omítkového bloku. Dále budou vystaveny v Mikulčicích vzácně dochované kamenné architektonické články a stavební detaily v podobě maltového štuku nebo malt s otisky dřevěných konstrukcí. Nebudou chybět haptické exponáty v podobě konkrétních druhů kamenné suroviny použité při stavbě mikulčických kostelů. Vystavena bude i část unikátní podlahy z 9. kostela s výzdobou napodobující mozaiku.

Plakát