Navigace

Kalendář akcí

29. července 2015

V souvislosti s letošním suchým létem se na řece Moravě poblíž NKP Slovanské hradiště v Mikulčicích objevily dřevěné konstrukce nejasného původu. Objekt byl očištěn, zaměřen a fotogrammetricky zdokumentován. Byly odebrány vzorky na dendrochronologickou analýzu. Předpokládá se, že by mohlo jít o součást zařízení sloužícího k nakládání a transportu dřeva z lichtenštejnských lesů v 19. století. Výzkum těchto i dalších dřevěných konstrukcí v řece Moravě bude pokračovat.