Navigace

Kalendář akcí

Mezinárodní den archeologie v sobotu 19. října 2019 – bude věnována Mikulčické říční krajině 9. století  a bude sestávat z terénní výpravy po místech významných objevů říční archeologie v Mikulčicích (zaniklá říční ramena, mosty, břehové bariéry a další vodní stavby) a skončí u nově vybudovaného mostu přes řeku Moravu, který po 11ti stoletích symbolicky opět spojí obě části mikulčické raně středověké aglomerace – mikulčické a kopčanské. Sraz účastníků na parkovišti před muzeem v 10:00 hod.