Navigace

Kalendář akcí

Na konci listopadu proběhl workshop organizovaný mikulčickým pracovištěm ARÚB. Program pracovního setkání byl zaměřen na otázky sociálních a ekonomických vztahů na Velké Moravě, a to na základě stávajících modelů hospodářského zázemí velkomoravských center v Mikulčicích a na Pohansku. Řešila se tři klíčová témata: terminologie, metodologie a konkrétní modely. Principem projektů Strategie AV 21 je meziinstitucionální a mezioborová spolupráce a synergie.

Workshop byl realizován za podpory projektu „Zázemí hradiště Mikulčice-Valy v 9. století“ (řešitel Marek Hladík) v rámci Strategie AV 21, výzkumného programu Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací.

Organizátoři: M. Hladík, L. Poláček

V Mikulčicích 25. listopadu 2019

plakát