Navigace

Kalendář akcí

Archeologický terénní výzkum DV 2016 má za cíl ověřit strukturu a vývoj osídlení v níže položené části akropole, označované jako Dolní Valy. Tato poloha patří k nejméně prozkoumaným částem velkomoravského hradiště Mikulčice-Valy. Dolní Valy byly osídleny krátkodobě koncem velkomoravského období, kdy sloužily především k rezidenčním a výrobním účelům. Mezi početnými nálezy vynikají doklady kovolitecké výroby a fragment olověného kosočtverečného křížku s charakteristickým mřížováním. Překvapením jsou hroby zahloubené zcela mělce do tehdejšího terénu a vybavené sekerou, nožem a dalšími přídavky.