Navigace

Kalendář akcí

Jako každý rok se nové pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, Brno otevřelo veřejnosti. Zájemci si mohli vyslechnout přednášku o historii a současnosti mikulčického výzkumu a v hale základny mohli shlédnout komentovanou výstavu věnovanou novým terénním výzkumům v Mikulčicích. Dále se mohli seznámit s prací laboratoří – analytických i restaurátorsko-konzervátorských. V doprovodu pracovníků ústavu si mohli prohlédnout depozitáře a vybrané nálezy.