Navigace

Kalendář akcí

Oficiální otevření základny za účasti významných osobností domácího vědeckého, kulturního a společenského života.

Po řečnických výstupech hlavních aktérů a čestných hostů se slavnostního otevření základny ujal předseda Akademie věd České republiky prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. Poté následovala prohlídka nového objektu a procházka areálem NKP Slovanské hradiště v Mikulčicích.