Navigace

Kalendář akcí

Program Hudební archeologie 34 spojí adventní koncert s archeologickou prezentací věnovanou mikulčické kostelní archeologii, jejím novým objevům, ale i výhledům do budoucna. Program bude v obecné rovině zasvěcen nadčasovým tvůrčím dílům raného středověku, ale i současnosti.

15.00 Nové objevy mikulčické kostelní archeologie
Kouzlo a dobrodružství interdisciplinárního zkoumání velkomoravské architektury a význam genia loci při zrodu architektonických objektů

16.00 Adventní koncert
Koledy napříč zeměmi, žánry i staletími v podání vokálního souboru OctOpus Vocalis

 

Program je součástí aktivity Předrománská architektura Velké Moravy: prameny, analýzy, souvislosti, podpořené z výzkumného programu Strategie AV 21 Anatomie evropské společnosti.

Vstupné dobrovolné

 

Více informací o cyklu Hudební archeologie:

www.mikulcice.arub.cz

 

Plakát ke stažení