Navigace

Kalendář akcí

Jádrem uměleckého programu Misterios del Amor jsou sefardské písně, součást po staletí předávané hudby sefardské židovské komunity.
Tyto písňové tradice se rozšířily ze Španělska do Maroka (západní tradice) a několika částí Osmanské říše (východní tradice), včetně Řecka, Jeruzaléma, Balkánu a Egypta. Písně zpívané ženami se tradičně zpívaly při plnění úkolů v domácnosti, bez doprovodu nebo harmonie.
Účinkuje Eliška Tesařová a kapela Misterios del Amor

Účinkují:
Eliška Tesařová – zpěv, perkuse
Marian Friedl – kontrabas
Marta Kratochvílová – příčná flétna, traverso
Jan Čižmář – loutna, kytara, theorba

 

Archeologický program O lásce a válce představí dvě nové knihy z produkce Archeologického ústavu AV ČR, Brno věnované raně středověkým zbraním a jezdecké výstroji Zbraně a války byly v době raného středověku každodenní realitou stejně jako láska v životě člověka. Meče, dýky, sekery, luky s šípy, kopí a další zbraně nejenom že určovaly – často fatálně –  osudy lidí, ale byly pro své nositele symbolem společenského postavení, úspěchu a moci.
Hovoří archeolog Lumír Poláček

Obzvláště zveme zájemce o problematiku zbrojířské výroby raného středověku, pro něž bude v předstihu – od 16:30 hod. – připraven poutavý program v podání našich nejlepších znalců historického kovářství/zbrojířství a současně výrobců replik historických zbraní. Tento program lze vřele doporučit i dětem.

 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Archeologická základna Mikulčice
v pátek 6. 3. 2020
historický program od 16:30
koncert od 18 hodin

Vstupné dobrovolné

 

O dojmech z koncertu si můžete přečíst na portále o klasické hudbě Klasika plus 

 

plakát ke stažení

 

Koncert se koná za finanční podpory