Navigace

Kalendář akcí

Podobně jako v předcházejících letech, i toto léto se na naší archeologické základně v Mikulčicích uskutečnilo proplavování sedimentů z archeologicky zkoumaných objektů. V této sezóně byly proplavené zejména vzorky odebrané z letošních výzkumů na Kostelisku (pohřebiště), ale i z neméně intenzivně osídlené části akropole – Dolní Valy. Získaný archeobotanický materiál bude následně podrobený mikroskopické analýze, která přispěje k objasnění charakteru osídlení ve zkoumaných areálech.