Navigace

Kalendář akcí

První záříjový den byla na archeologické základně ARÚB, na lokalitě Mikulčice-Trapíkov, pokřtěna dlouho očekávaná publikace Mikulčice – Die Nekropole an der dreischiffigen Basilika kolektivu autorů Zdeňka Klanici, Blanky Kavánové, Pavla Kouřila a Šimona Ungermana. Odborné i široké veřejnosti se tak představuje jedno z nejvýznamnějších velkomoravských pohřebišť, které bylo postupně odkrývané na akropoli mikulčického hradiště v padesátých až sedmdesátých letech 20. století. Publikace přináší textový i obrazový katalog nálezů, mezi kterými nechybí elitní dobové insignie v podobě mečů, opaskových kování, ostruh, náročně zpracovaných šperků z drahých kovů nebo dokladů importovaného skleněného nádobí a hedvábí. Zveřejněním těchto unikátních nálezů se otvírá cesta dalšímu výzkumu nejen vlatních artefaktů, ale také prostřednictvím jejich zasazení do kontextu dalších dobových reálií. Tištěná verze knihy v německém jazyce byla pro úplnost doplněna také o český text a kompletní fotodokumentaci, které jsou zájemcům dostupné online. Hosty slavnostního podvečera byli jak autoři knihy, tak trio Beatriz Lafont Murcia, Cristián Gutiérrez a Jan Čižmář, kteří jej obohatili o vystoupení v rytmu klasických světských i duchovních melodií Španělska a latinské Ameriky v rámci dalšího pokračování cyklu Hudební archeologie.

PLAKÁT