Navigace

Kalendář akcí

V rámci série akcí propojujících hudbu a archeologii se tentokrát můžete těšit na přeshraniční program. První část v podání Elišky Tesařové interpretující písně sefardských židů se bude odehrávat u kaple sv. Margity (Kopčany, SK). Po koncertě se průvodem vydáme na Archeologickou základnu v Mikulčicích, kde zahraje valašský multiinstrumentalista Marian Friedl a kapela RukyNaDudy. Součástí archeologického programu bude prohlídka restaurátorských prací na kapli sv. Margity, představení nového dílu z řady mikulčických průvodců a vhled do světa velkomoravského šperku. Program bude zakončen setkáním při víně.

 

PROGRAM

Kaple sv. Margity v Kopčanech

17.00–17:30 prohlídka restaurátorských prací na kapli sv. Margity

17:30–18:30 hudba: Eliška Tesařová & Misterios del Amor, archeologie: představení nového dílu z řady mikulčických průvodců

18:30 přesun pěšky (cca 4 km) za doprovodu kapely RukyNaDudy přes lávku směr archeologická základna Mikulčice-Trapíkov (možný také přesun autobusem).

Archeologická základna Mikulčice-Trapíkov

20:00–21:00 hudba: Marian Friedl & RukyNaDudy, archeologie: vhled do světa velkomoravského šperku
setkání u vína

 

DOPRAVA

Zájemci mohou využít autobusovou dopravu z Mikulčic do Kopčan a zpět.
Odjezdy autobusu z Mikulčic do Kopčan: 16.00 Mikulčice-Trapíkov, 16.05 OÚ Mikulčice, 16.10 Lužice zastávka u školy, 16.15 Lužice zastávka rozcestí, 16.25 v Hodonín zastávka Anenská.

Místo v autobuse je nutné jmenovitě rezervovat do 27. 7. na mail pavkova@arub.cz, případně telefonicky +420 518 121 426.

 

HUDEBNÍ PROGRAM

Eliška Tesařová & Misterios del Amor

Jádrem programu nazvaného Misterios del Amor je hudební odkaz sefardských Židů, hluboce emotivní písně, z nichž každá se jiným způsobem dotýká tématu lásky.

Sefardi jsou komunita španělských Židů, kteří byli ze Španělska definitivně vyhnáni roku 1492 jako výsledek dlouhé reconquisty. Od té doby putují Evropou a hledají místo k spočinutí, které nacházejí hojně ve středomořských zemích. Jejich písně a kultura v těchto oblastech jsou živé dodnes a inspirují hudebníky po celém světě k mnoha jedinečným zpracováním. Temperamentní písně jsou plné emocí, v melodiích a textech se odráží nejen touhy jednotlivců, ale zaslechneme v nich bolestné i nadějeplné tóny odkazující na pohnuté dějiny tohoto národa.

Program na pomezí žánrů – klasického, lidově-tradičního a jazzového – nabízí posluchačům útěchu, výlet od reality daleko do vzdálených nebo cizokrajných končin, zasnění se i výslednou katarzi. Písně již v době svého vzniku vycházely z bohaté tradice lidové hudby a byly doprovázeny tu loutnou, nebo jejím arabským předchůdcem – oudem, jindy vihuelou, bubínkem, tamburínou, nebo zněly jen tak v samotě noci. Ač jde formálně o světskou hudbu, jsou ve své podstatě tyto písně hluboce duchovní. Baladické texty nesou stopy utrpení svých tvůrců, jejichž jména odvál čas, ne tak jejich prožitky. Dochovaná hudba je emocionálně nabitá a hluboce osobní; ne však sentimentální, uslyšíme spíše hrdý povzdech než nářek. Dávné osobní zpovědi ve vyhrocených situacích (osudy žen a milenek, povzdechy z vězení) jsou i v dnešní době překvapivě blízké mnoha situacím, kdy láska a naděje je to jediné, co lidem ve svízelných situacích zbývá. Dále mohou zuřit války a konflikty, viry a nemoci, ale tímto koncertem si opět připomeneme, že pro lásku má smysl žít a za život z lásky má smysl bojovat. A pokud se láska tento večer dotkne srdcí všech přítomných, naše poslání bylo i tentokrát naplněno.

 

Marian Friedl & RukyNaDudy

Hudba rolnicko-pastevecké kultury Beskyd – splynutím pastýřských karpatských tradic s rolnickými vznikla osobitá kultura Beskyd, která se projevuje mj. i v hudbě tamějších regionů; jeden z nich představí kapela RukyNaDudy.

 

 

Plakát

 

Koncert se koná za finanční podpory