Navigace

Kalendář akcí

Jste srdečně zváni na další komponované odpoledne propojující hudbu a archeologii Zahrada hudebních potěšení. Hostem večera bude zpěvačka ze země tulipánů Laila Cathleen Neuman, která přinese příběhy květin, stromů a obecně rostlin zhudebněné předními autory anglické, německé a italské renesance a baroka. Současně bude představena nová publikace z produkce Archeologického ústavu, monografie Michaely Látkové The Archaeobotany of Mikulčice. Food Supply to the Early Medieval Stronghold. Kniha je věnována problematice zemědělské výroby v prostoru mikulčické sídelní aglomerace v 9. století a otázkám zásobování hradu potravinami rostlinného původu. Velké pozornosti se dostává „luxusním“ druhům ovoce a zeleniny, které tvoří charakteristickou součást dvorské kultury velkomoravského hradu a představují vesměs první doložený výskyt na našem území (broskve, hrušky, třešně, okurky, pěstovaná vinná réva). Archeobotanika na základě archeologicky doložených druhů přirozené vegetace rekonstruuje také rostlinná společenstva v prostoru velkomoravské aglomerace a takto se pokouší o rekonstrukci podoby tehdejší krajiny.

Součástí komponovaného odpoledne bude i program pro děti (a rodiče) Zahradní archeologie s prohlídkou archeobotanické laboratoře, bylinné zahrady v atriu základny, programem na téma květomluvy a procházkou po okolí s botanikem. Program Zahradní archeologie začne v 15.00 hodin.

Učinkující
Laila Cathleen Neuman (soprán), Jan Čižmář (loutna) a soubor Plaisirs de Musique

Na programu
J. Dowland, H. Purcell, A. Campra, T. Hume, G. F. Händel a B. Strozzi

Vstupenky
Lze zakoupit na místě. Cena vstupenky na koncert je 100 Kč a zvýhodněné vstupné 70 Kč

Archeologická základna Mikulčice-Trapíkov
10. června v 17.00

Plakát Hudební archeologie 5
Plakát Víkend otevřených zahrad