Navigace

Kalendář akcí

13.–17. června 2016

Jako každý rok proběhla v Mikulčicích týdenní archeologická terénní praxe studentů Katedry antropologie a genetiky člověka PřF Univerzity Karlovy v Praze. V rámci praxe byl upřesňován rozsah pohřebiště Kostelisko v podhradí, zkoumaného plošně v 80. letech minulého století. Zjištěno bylo několik středohradištních hrobů, v hrobě 2041 byl nalezen meč.