Navigace

Kalendář akcí

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. a Hudební lahůdky, z. s. společně s Masarykovým muzeem v Hodoníně pořádají v rámci Noci kostelů další komponovaný večer propojující umění a vědu. Akce se bude konat vzhledem k letošním limitujícím epidemiologickým opatřením převážně v exteriérech slovanského hradiště v Mikulčicích a archeologické základny ARÚB na Trapíkově. Akci neformálně zahájí bubenický workshop. Následně proběhne koncert lidové duchovní hudby a pouť po mikulčických kostelích s vyprávěním o jejich historii, významu a okolnostech archeologického výzkumu – také za improvizovaného hudebního doprovodu. Po sledování západu slunce z rozhledny na hradišti se účastníci Noci kostelů vydají pěšky za svitu loučí na archeologickou základnu na Trapíkově, kde se celý program uzavře hudebním nokturnem a společenským setkáním.

Vystoupí

Vladimír Třebický, bubenický workshop (Drumcircle)

{oh!} Orkiestra Historyczna (PL)
Martyna Pastuszka a Adam Pastuszka – barokní housle

Marian Friedl a kapela RukyNaDudy
Marian Friedl, zpěv, dudy, malý cimbál, píšťaly, bačovská trúba, kobza, galichon, gajdica
Vlastimil Bjaček, zpěv, dudy, zobcová flétna
Martin Kocián, zpěv, kontrabas, ochlebky
Petr Domčík, zpěv, violové kontry, ochlebky
Lukáš Mrkva, zpěv, perkuse

 

Program

16:30
Bubenický workshop pro malé i velké
Vladimír Třebický
Archeologická základna Mikulčice-Trapíkov

18:00
Zahájení
ředitel ARÚB Lumír Poláček, duchovní Michael Špaček a umělecký vedoucí cyklu Jan Čižmář
Slovanské hradiště, „amfiteátr“ u sousoší sv. Cyrila a Metoděje

18:15
Nebe a dudy
Marian Friedl a RukyNaDudy – Písně duchovní i světské, veselé i smutné, rychlé i pomalé
Slovanské hradiště, „amfiteátr“ u sousoší sv. Cyrila a Metoděje

18:45
Pouť po kostelích s archeologickým výkladem za doprovodu hudební improvizace
RukyNaDudy
Akropole slovanského hradiště

19:45
Sledování západu slunce
Rozhledna

20:15
Přesun za svitu loučí na archeologickou základnu Mikulčice-Trapíkov

20:30
Nokturno – Plaisirs de Musique
Archeologická základna Mikulčice-Trapíkov

 

Vstup volný

Akce se koná za podpory Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury České republiky

   

Plakát ke stažení

Program ke stažení

Mapa se stanovišti