Navigace

Kalendář akcí

Na konci roku 2013 vydal Archeologický ústav AV ČR, Brno knihu svého vědeckého pracovníka Mariana Mazucha Velkomoravské keramické okruhy a tzv. mladší velkomoravský horizont v Mikulčicích. Práce se zabývá deskripcí a definováním dvou výrazných keramických okruhů typických pro kvalitativně vrcholnou velkomoravskou keramickou produkci. Jde o tzv. keramické okruhy blučinský a mikulčický. Oba „okruhy“ jsou zastoupeny v archeologických situacích pokročilého 9. století, přičemž dynamický kvantitativní růst keramiky mikulčického okruhu dělá z tohoto prvku výrazný fenomén a současně důležité chronologické kritérium pro poznání vrcholné fáze osídlení Mikulčic a Velké Moravy. Keramika se takto stává prostředkem nejen datování, ale i socio-ekonomických a politických úvah.