Navigace

Kalendář akcí

Archeologickým výzkumem R 2018 odkrýváme na ploše 150 m2 opevnění předhradí velkomoravského hradu z 9. století.

Velkomoravskou hradbu tvořila čelní lícovaná kamenná zeď stavěná „nasucho“ (bez použití malty), na niž navazovalo jílové těleso, možná prokládané dřevěnými břevny. Terén před hradbou spadal v 9. století do říčního koryta, dnes zcela zaniklého. Aby se v době existence velkomoravského hradu zabránilo podemílání hradby vodou, byl břeh těsně před jejím čelem zpevněn dvěma řadami dubových kůlů (dochovaných jen torzovitě, často pouze odlišným zbarvením půdy). V prostoru za hradbou, tj. uvnitř sídliště, byla zjištěna písčitá podlaha domu (srubu, dřevo se ovšem nedochovává) a kosterní pozůstatky provizorně pohřbených jedinců: ženy a dítěte.

Ve druhé fázi výzkumu proběhne odkryv zaniklého říčního koryta v prostoru před čelem hradby. Tyto práce jsou závislé na náročné technické přípravě, jejímž účelem je lokální snížení hladiny podzemní vody.

Výzkum má charakter záchranné akce vyvolané stavbou cesty, která spojí parkoviště návštěvnického centra NKP Mikulčice s nově budovanou lávkou přes řeku Moravu. Díky této lávce se návštěvníci mikulčického hradiště budou moci dostat snadno na slovenskou stranu řeky Moravy, kde v 9. století pokračovalo osídlení mikulčické aglomerace a kde stojí unikátně dochovaný předrománský kostel svaté Margity u Kopčan.