Navigace

Mikulčické ediční řady

Studien zum Burgwall von Mikulčice (SBM)

Ediční řada věnovaná publikaci příspěvků (monografií, studií a článků) k problematice slovanského hradiště v Mikulčicích a jeho zázemí. Přináší zejména pramenné publikace mikulčického materiálu, méně teoretické studie. Vychází od r. 1995, dosud vyšlo 10 svazků.

Great Moravian Settlement in Mikulčice-Trapíkov and Economic Hinterland of the Power Centre. Rural Economy, Centres and Organisational and Functional Principles of Great Moravia

Mikulčice – Die Nekropole an der dreischiffgen Basilika

The Archaeobotany of Mikulčice
Food Supply to the Early Medieval Stronghold

Early Medieval Swords from Mikulčice

Das Suburbium des Burgwalls von Mikulčice