Navigace

Mikulčické ediční řady

Anotace
8. svazek studií k hradišti raně středověkému v Mikulčicích (jižní Morava, Česká republika), věnovaný antropologické a epidemiologické charakterizaci velkomoravské populace s ohledem na sociální a ekonomickou strukturu společnosti.

Contents

Foreword
7–8
STÁHNOUT V PDF

Lumír Poláček
Great Moravia, the Power Centre at Mikulčice and the Issue of the Socioeconomic Structure
11–44
STÁHNOUT V PDF

Jaroslav Brůžek, Petr Velemínský
Reliable Sex Determination Based on Skeletal Remains for the Early Medieval Population of Great Moravia (9th–10th Century)
45–60
STÁHNOUT V PDF

Markéta Urbanová, Petr Velemínský, Martin Hájek, Viktor Černý
Genetic Sex Determination of Sub-adult Individuals from the Great Moravian Settlement in Mikulčice (9th Century AD)
61–75
STÁHNOUT V PDF

Miluše Dobisíková, Stanislav Katina, Petr Velemínský
Stature of the Great Moravian Population in Connection with Social Status
77–91
STÁHNOUT V PDF

Jana Velemínská, Petr Velemínský, Lucie Bigoni, Marek Jantač
Craniometric Analysis of the Great Moravian Population from Mikulčice – X-ray film study
93–120
STÁHNOUT V PDF

Petra Stránská, Petr Velemínský, Jana Velemínská
The State of Dentition in the Great Moravian Population – a Comparison of the Mikulčice Centre and its Hinterland
121–140
STÁHNOUT V PDF

Pavel Trefný, Petr Velemínský
Linear Enamel Hypoplasia in an Early Medieval Population of Great Moravia
141–149
STÁHNOUT V PDF

Václav Smrčka, Petr Velemínský, Martin Mihaljevič, Jarmila Zocová
Trace Elements in Human Skeletal Material from the Great Moravian Burial Site at Mikulčice-Kostelisko
151–167
STÁHNOUT V PDF

Václav Smrčka, Petr Velemínský, František Bůzek, Jarmila Zocová
Stable C, N Isotopes in Human Skeletal Material from the Great Moravian Burial Site at Mikulčice-Kostelisko
169–175
STÁHNOUT V PDF

Martina Kujanová, Lucie Bigoni, Jana Velemínská, Petr Velemínský
Skeletal Asymmetry of Locomotor Apparatus at Great Moravian Population
177–208
STÁHNOUT V PDF

Petra Havelková, Petr Velemínský, Miluše Dobisíková, Jakub Likovský
Harris Lines in the Non-adult Great Moravian Population from Mikulčice – the Comparison of Inhabitants of the Castle and Sub-castle Area
209–222
STÁHNOUT V PDF

Jakub Likovský, Petr Velemínský, Vít Zikán
Proximal Femur Bone Density of the Great Moravian Population from Mikulčice Evaluated by Dual-Energy X-ray Absorptiometry
223–234
STÁHNOUT V PDF

Jakub Likovský, Petr Velemínský, Lumír Poláček, Jana Velemínská
Frequency of Fractures of the Locomotor Apparatus at the Burial Sites in the Area of the Castle in Mikulčice
235–263
STÁHNOUT V PDF

Petr Velemínský,  Miluše Dobisíková, Petra Stránská, Jana Velemínská
Biological Diversity of Non-metric Traits in the Great Moravian Population – the Comparison of the Mikulčice Power Centre and its Hinterland
265–304
STÁHNOUT V PDF

Petr Velemínský, Lumír Poláček, Miluše Dobisíková
Estimation of Biologically Related Groups of Individuals at the Mikulčice-Kostelisko Burial Site on the Basis of Morphological Similarities, Topography of the Burial Site and Archaeological Data
305–320
STÁHNOUT V PDF

Kristina Krchová, Petr Velemínský
Dental Morphological Traits in a Population from a Settlement of the Mikulčice Agglomeration
321–343
STÁHNOUT V PDF

List of some abbreviations
345–347
STÁHNOUT V PDF