Navigace

Mikulčické ediční řady

Anotace
10. svazek studií k raně středověkému hradišti v Mikulčicích (jižní Morava, Česká republika), věnovaný kompletnímu průzkumu a interpretaci šestnácti mečů a dalších čtyř fragmentů mečových jílců, stejně jako studiu kontextů, ve kterých byly meče nalezeny. Výsledky bádání jsou následně v širších souvislostech diskutovány.

Contents

Introduction
9–10

Mikulčice in the Early Middle Ages
11–24

The current state of knowledge of early medieval swords
25–52

Investigation of the Mikulčice swords
53–237

Typology and chronology of Mikulčice swords
239–270

Manufacture of the Mikulčice swords
271–296

The swords from Mikulčice as status symbols
297–309

References
311–335