Navigace

Mikulčické ediční řady

Anotace
Svazek věnovaný rostlinám a dřevu jako pramenu k poznání přírodního prostředí a hospodářských poměrů slovanského hradiště v Mikulčicích. Přináší archeobotanické zpracování rostlinných makrozbytků z Mikulčic (včetně exkursu k Břeclavi-Pohansku) a zbytků dřeva z významných raně středověkých pohřebišť na Moravě (E. Opravil). Dále obsahuje archeologické zpracování dřevěných nálezů (L. Poláček – O. Marek – R. Skopal) a dřevoobráběcích nástrojů z Mikulčic (L. Poláček). Jednotlivá dílčí zpracování zahrnují nálezový materiál z uzavřené etapy terénního výzkumu v Mikulčicích v letech 1954–1992. Připojeno je 3. a 4. pokračování archeologické topografie v širším zázemí hradiště v Mikulčicích, které zahrnuje především katastry zasahující do údolní nivy řeky Moravy na okrese Hodonín a Břeclav (E. Klanicová, J. Škojec). Je věnován PhDr. Čeňku Staňovi, CSc. k jeho 70. narozeninám.

Einführungsseite
STÁHNOUT V PDF

Inhalt

Vorwort
7
STÁHNOUT V PDF

Emanuel Opravil
Zur Umwelt des Burgwalls von Mikulčice und zur pflanzlichen Ernährung seiner Bewohner (mit einem Exkurs zum Burgwall Pohansko bei Břeclav)
9–169
STÁHNOUT V PDF

Emanuel Opravil
Holz aus frühmittelalterlichen Gräberfeldern in Mähren
171–176
STÁHNOUT V PDF

Lumír Poláček, Otto Marek, Rostislav Skopal
Holzfunde aus Mikulčice
177–302
STÁHNOUT V PDF

Lumír Poláček
Holzbearbeitungswerkzeug aus Mikulčice
303–361
STÁHNOUT V PDF

Evženie Klanicová
Archäologische Fundstätten und Funde im „Hinterland“ des Burgwalls von Mikulčice III (Katastralgebiete Kostice, Lanžhot, Tvrdonice, Týnec)
363–403
STÁHNOUT V PDF

Jaroslav Škojec
Archäologische Fundstätten und Funde im „Hinterland“ des Burgwalls von Mikulčice IV (Katastralgebiete Čejkovice, Dolní Bojanovice, Josefov, Nový Poddvorov, Petrov, Prušánky, Starý Poddvorov, Strážnice, Sudoměřice, Vnorovy)
405–495
STÁHNOUT V PDF

Schlusseite
STÁHNOUT V PDF