Navigace

Mikulčické ediční řady

Anotace
Úvodní svazek ediční řady studií k raně středověkému hradišti v Mikulčicích. První publikace, shrnující výsledky celé dosavadní etapy terénního výzkumu v Mikulčicích. Obsahuje přehled terénního výzkumu 1954–1992 v Mikulčicích (L. Poláček – O. Marek) a zpracování skleněných nálezů (Z. Himmelová), kostěné a parohové industrie(B. Kavánová) a předvelkomoravských nálezů (Z. Klanica) z uzavřené etapy výzkumu 1954–1992.

Einführungsseiten
STÁHNOUT V PDF

Inhalt

Abkürzungsverzeichnis
11
STÁHNOUT V PDF

Lumír Poláček, Otto Marek
Die Grabungen in Mikulčice 1954–1992. Geschichte, Grabungsmethoden und Dokumentation
13–82
STÁHNOUT V PDF

Zdenka Himmelová
Glasfunde aus Mikulčice
83–112
STÁHNOUT V PDF

Blanka Kavánová
Knochen- und Geweihindustrie in Mikulčice
113–378
STÁHNOUT V PDF

Zdeněk Klanica
Zur Periodisierung vorgroßmährischer Funde aus Mikulčice
379–469
STÁHNOUT V PDF

Schlusseiten
STÁHNOUT V PDF