Navigace

Mikulčické ediční řady

Anotace
Svazek věnovaný předslovanskému osídlení hradiště v Mikulčicích přináší zpracování veškerých pravěkých nálezů z výzkumu mikulčického hradiště v letech 1954–1992. Po úvodním posouzení vypovídací hodnoty nálezů (L. Poláček, O. Marek), přírodních podmínek údolní nivy řeky Moravy (L. Poláček) následuje zpracování nálezů z jednotlivých období pravěku, tj. mezolitu (P. Škrdla, I. Mateiciucová, A. Přichystal), neolitu-eneolitu (A. Medunová-Benešová), doby bronzové a doby popelnicových polí (M. Salaš), doby laténské (J. Meduna), doby římské a stěhování národů (E. Droberjar). Připojena je 1. část archeologické topografie v „zázemí“ mikulčického hradiště – katastry Hodonín, Lužice, Mikulčice a Moravská Nová Ves (J. Škojec).

Einfuhrungsseiten
STÁHNOUT V PDF

Inhalt

Vorwort
7–8
STÁHNOUT V PDF

Abkürzungsverzeichnis
9
STÁHNOUT V PDF

Urzeitliche Besiedlung und Funde im Bereich des frühmittelalterlichen Machtzentrums von Mikulčice

Lumír Poláček, Otto Marek
Quellen zur urzeitlichen Besiedlung
13–27
STÁHNOUT V PDF

Lumír Poláček
Naturräumliche Bedingungen urzeitlicher Besiedlung
29–43
STÁHNOUT V PDF

Petr Škrdla, Inna Mateiciucová, Antonín Přichystal
Mesolithikum (gespaltene Steinindustrie)
45–91
STÁHNOUT V PDF

Anna Medunová-Benešová
Neolithikum und Äneolithikum
93–146
STÁHNOUT V PDF

Milan Salaš
Bronze- und Urnenfelderzeit
147–247
STÁHNOUT V PDF

Jiří Meduna
Latènezeit
249–275
STÁHNOUT V PDF

Eduard Droberjar
Römische Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit
277–309
STÁHNOUT V PDF

Jiří Musil
Römische Ziegel
311–339
STÁHNOUT V PDF

Die archäologische Topographie im „Hinterland“ des frühmittelalterlichen Machtzentrums von Mikulčice

Jaroslav Škojec
Archäologische Fundstätten und Funde im „Hinterland“ des Burgwalls von Mikulčice I (Katastralgebiete Hodonín, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves)
343–397
STÁHNOUT V PDF

Autorenverzeichnis
399
STÁHNOUT V PDF

Schlusseiten
STÁHNOUT V PDF