Navigace

Mikulčické ediční řady

Anotace
Publikace je kritickým průvodcem po všech 70 prozkoumaných plochách uzavřené etapy výzkumu 1954–1992 v Mikulčicích. Přináší celkový přehled topografie raně středověkých Mikulčic.

Inhalt

Vorwort
7–8

Lumír Poláček, Otto Marek
Grundlagen der Topographie des Burgwalls von Mikulčice. Die Grabungsflächen 1954–1992
9–358