Navigace

Mikulčické ediční řady

Anotace
Svazek přináší zpracování dalších kategorií nálezů z uzavřené etapy terénního výzkumu raně středověkého hradiště v Mikulčicích 1954–1992 a druhé pokračování archeologické topografie v „zázemí“ hradiště. Obsahuje vyhodnocení malovaných omítek (F. Misar), mincí (T. Kučerovská), přeslenů (O. Marek, M. Kostelníková), rostlinných makrozbytků (E. Opravil) a antropologického materiálu od „XII. kostela“ (M. Stloukal, L. Vyhnánek). Archeologická topografie je věnována katastrálním územím Dubňan, Mutěnic, Ratíškovic, Rohatce a Vacenovic (J. Škojec).

Einführungsseiten
STÁHNOUT V PDF

Inhalt

Vorwort
7
STÁHNOUT V PDF

Matthias Misar
Wandmalereireste aus Mikulčice
9–149
STÁHNOUT V PDF

Taťána Kučerovská
Münzfunde aus Mikulčice
151–170
STÁHNOUT V PDF

Otto Marek, Marie Kostelníková
Die Spinnwirtel aus Mikulčice
171–326
STÁHNOUT V PDF

Emanuel Opravil
Zusammenfassende Übersicht der Ergebnisse von Analysen der Makroreste pflanzlicher Herkunft aus Mikulčice
327–356
STÁHNOUT V PDF

Milan Stloukal, Luboš Vyhnánek
Anthropologische Analyse der Skelette aus dem Gräberfeld bei der „XII. Kirche“ in Mikulčice
357–391
STÁHNOUT V PDF

Jaroslav Škojec
Archäologische Fundstätten und Funde im „Hinterland“ des Burgwalls von Mikulčice II (Katastralgebiete Dubňany, Mutěnice, Ratíškovice, Rohatec, Vacenovice)
393–456
STÁHNOUT V PDF

Schlusseiten
STÁHNOUT V PDF