Navigace

Mikulčické ediční řady

Anotace
Svazek obsahuje příspěvky z mezinárodní konference „Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle“ (Raně středověké kostely jako archeologický a historický pramen, Mikulčice, 3.–5. 6. 2009). Primárně je zaměřen na předrománkou sakrální architekturu Moravy a Slovenska. Poté následují články věnované předrománským a románským kostelům v okolních regionech střední Evropy: Karantánsku, Bavorsku, Čechách, severovýchodním Německu, Polsku a Bulharsku. Další část knihy je věnována pohanským svatyním a jejich vztahu k raným kostelním stavbám. Z hlavních tématických okruhů sborníku lze uvést následující: „kostel v sídlištním kontextu“, „architektura a liturgie“, „architektura a politická moc“, „pohanství a křesťanství“, „rané kostelní stavby a národní dějepisectví“, „metodické aspekty studia raných kostelů“.

Inhalt

Vorwort
7–8
STÁHNOUT V PDF

Jana Maříková-Kubková, Lumír Poláček
Bemerkungen zur Problematik der frühmittelalterlichen Kirchen als archäologische und historische Quelle (unter Berücksichtigung der Lage in den Böhmischen Ländern und der Slowakei)
9–17
STÁHNOUT V PDF

Jana Maříková-Kubková
Aktuelle Fragen des Studiums der frühmittelalterlichen Architektur
19–30
STÁHNOUT V PDF

Lumír Poláček
Die Kirchen von Mikulčice aus siedlungsarchäologischer Sicht
31–55
STÁHNOUT V PDF

Pavel Kouřil
Kirche Nr. 7 in Mikulčice
57–69
STÁHNOUT V PDF

Šimon Ungerman, Blanka Kavánová
Das Gräberfeld bei der Basilika von Mikulčice
71–86
STÁHNOUT V PDF

Bibiana Pomfyová
Die Interpretationsmöglichkeiten der Sakraltopographie in Mikulčice
87–100
STÁHNOUT V PDF

Marek Hladík
Zur Frage der heidnischen Kultstätte in „Těšický les“ im Suburbium des Burgwalls von Mikulčice
101–121
STÁHNOUT V PDF

Marian Mazuch
Revidierte Interpretation der „kreisförmigen heidnischen Kultstätte“ im nördlichen Suburbium von Mikulčice
123–133
STÁHNOUT V PDF

Peter Baxa
Die Kirche St. Margarethen und andere Fundplätze des 9.–10. Jahrhunderts auf der Flur „Za jazerom pri sv. Margite“ von Kopčany
135–147
STÁHNOUT V PDF

Peter Baxa, Jana Maříková-Kubková
Die älteste Phase der Kirche St. Georg in Kostoľany pod Tríbečom
149–160
STÁHNOUT V PDF

Luděk Galuška
Kirchliche Architektur des großmährischen Veligrad und die Besiedlung des Machtzentrums. Funktion und Lage einzelner Bauten im Rahmen der Siedlungsstruktur der frühmittelalterlichen Agglomeration Staré Město-Uherské Hradiště
161–185
STÁHNOUT V PDF

Pavel Čáp, Petr Dresler, Jiří Macháček, Renáta Přichystalová
Großmährische Kirchen in Pohansko bei Břeclav
187–204
STÁHNOUT V PDF

Silvia Codreanu-Windauer
Der frühe Kirchenbau in Altbayern
205–218
STÁHNOUT V PDF

Stefan Eichert
Kirchen des 8. bis 10. Jahrhunderts in Kärnten und ihre Bedeutung für die Archäologie der Karantanen
219–232
STÁHNOUT V PDF

Kurt Karpf
Kirchen in Karantanien vor und nach Einführung der Grafschafts­verfassung (828)
233–240
STÁHNOUT V PDF

Ivana Boháčová
Die Kirchen auf dem Burgwall von Stará Boleslav. Ein Beitrag der Archäologie zur Erforschung der frühmittelalterlichen Sakralarchitektur in Böhmen
243–261
STÁHNOUT V PDF

Jan Mařík
Die Sakralbauten in der frühmittelalterlichen Burg Libice nad Cidlinou
263–273
STÁHNOUT V PDF

Petr Čech, Katarína Chlustiková
Die frühmittelalterliche Sakralarchitektur von Saaz/Žatec
275–288
STÁHNOUT V PDF

Pavel Břicháček, Martin Čechura
Kirche St. Jakobus in Taus/Domažlice und ihre Stellung in der örtlichen frühmittelalterlichen Siedlungsagglomeration
289–303
STÁHNOUT V PDF

Babette Ludowici
Der „Palast Ottos des Großen“ in Magdeburg: Eine Phantasie deutscher „Ostforschung“
305–312
STÁHNOUT V PDF

Matthias Hardt
Die ottonenzeitliche Doppelkirchenanlage vom Magdeburger Domplatz und ihre geschichtliche Einordnung
313–319
STÁHNOUT V PDF

Eike Gringmuth-Dallmer
Pagane Kultplätze und frühe Kirchenorganisation im nordwestslawischen Gebiet – eine funktionale Kontinuität?
321–329
STÁHNOUT V PDF

Felix Biermann
Slawenzeitliche Kirchen im nordostdeutschen Gebiet
331–343
STÁHNOUT V PDF

Krzysztof Jaworski, Aleksandra Pankiewicz
Eine Zwei-Apsiden-Rotunde auf dem Berg Gromnik in Niederschlesien. Ein Sakralobjekt großmährischer Herkunft oder eine spätmittelalterliche Bauhybride?
345–365
STÁHNOUT V PDF

Stela Dončeva
Architektur und Liturgie im frühmittelalterlichen Bulgarien
367–383
STÁHNOUT V PDF

David Kalhous
Slawisches Schrifttum und Liturgie des 10. und 11. Jahrhunderts
385–402
STÁHNOUT V PDF

Wilfried Franzen
Handbuch zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa. Ankündigung eines Publikationsprojektes des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig (GWZO)
403–405
STÁHNOUT V PDF

Farbtafeln
407–424
STÁHNOUT V PDF