Navigace

Mikulčické ediční řady

Internationale Tagungen in Mikulčice (ITM)

Ediční řada věnovaná publikaci příspěvků z Mezinárodních mikulčických kolokvií, pořádaných k vybraným problémům studia středoevropského raného středověku, a z dalších pracovních jednání. Má formu monotematických konferenčních sborníků nebo kolektivních monografií. Vychází od r. 1994, dosud vyšlo 10 svazků.

Mikulčice River Archaelogy. New Interdisciplinary Research into Bridge No. 1

Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa.
Waffenform und Waffenbeigaben bei den mährischen Slawen und in den Nachbarländern

Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle

Burg – Vorburg – Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren

Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren

Probleme der mitteleuropäischen Dendrochronologie und naturwissenschaftliche Beiträge zur Talaue der March

Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa. Naturwissenschaftliche Keramikuntersuchungen

Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa. Mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung.

Slawische Keramik in Mitteleluropa von 8. bis zum 11. Jahrhundert. Terminologie und Beschreibung

Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert