Navigace

Mikulčické ediční řady

Anotace
Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia, konaného v Mikulčicích 5.–9. 9. 1994 u příležitosti výročí 40 let od zahájení výzkumů v Mikulčicích. V úvodu svazku proslov ze slavnostního zahájení sympozia k perspektivám výzkumu v Mikulčicích a zhodnocení přínosu dosavadních objevů v Mikulčicích pro vědu a veřejnost. Odborné příspěvky sympozia shrnují současný stav výzkumu a zpracování velkých terénních výzkumů raně středověkých mocenských center v Polsku (Ostrów Lednicki – Z. Kurnatowska, Opole – B. Gediga, Stradów – H. Zoll-Adamikowa, Zawada Lanckorońska a Naszacowice – J. Poleski) v Německu (obecně H. Brachmann, Gebesee bei Erfurt – P. Donat) v Maďarsku (Fenékpusta – R. Müller), na Slovensku (Pobedim – D. Bialeková, Devín a Bratislava – T. Štefanovičová), v Čechách (Praha – J. Frolík, Levý Hradec – K. Tomková, Budeč – A. Bartošková) a na Moravě (Staré Město, Uherské Hradiště – L. Galuška, R. Procházka, P. Havlíček, Mikulčice – L. Poláček, Břeclav-Pohansko – J. Vignatiová, hradiště jihozápadní Moravy – L. Poláček, výšinná hradiště obecně – Č. Staňa). V závěru hodnotí Č. Staňa obecně problematiku zpracování výzkumů mocenských center raného středověku.

Einführungsseite
STÁHNOUT V PDF

Inhalt

Vorwort
7–10
STÁHNOUT V PDF

Das Mikulčicer Jubiläum

Perspektiven der Mikulčicer Forschung
13–21
STÁHNOUT V PDF

Widerhall der Entdeckungen auf dem Burgwall in Mikulčice in Wissenschaft und Öffentlichkeit
23–46
STÁHNOUT V PDF

Fachbeiträge des Symposiums

Zofia Kurnatowska
Zum bisherigen Ausgrabungs- und Bearbeitungsstand der archäologischen Materialien aus Zentren des Piastenstaates am Beispiel von Ostrów Lednicki
49–59
STÁHNOUT V PDF

Bogusław Gediga
Bemerkungen zu den langjährigen Ausgrabungen auf der Burg
Opole-Ostrówek, einem frühen Machtzentrum des Stammes Opolini
61–67
STÁHNOUT V PDF

Helena Zoll-Adamikowa
Archäologische Quellen aus dem Burgwallkomplex Stradów – Methoden und Perspektiven von Bearbeitung und Auswertung
69–83
STÁHNOUT V PDF

Jacek Poleski
Zawada Lanckorońska und Naszacowice – zwei frühmittelalterliche Burgwälle im Zuflußgebiet des Dunajec in Kleinpolen
85–98
STÁHNOUT V PDF

Hansjürgen Brachmann
Burgenbau der Elbslawen – Forschungsfragen im Nachgang zu abgeschlossenen Großgrabungen
99–109
STÁHNOUT V PDF

Peter Donat
Gebesee bei Erfurt. Grabung 1985–1993, erste Ergebnisse und Probleme der Auswertung
111–126
STÁHNOUT V PDF

Robert Müller
Ein Nebenschauplatz, die Befestigung von Fenékpusta
127–139
STÁHNOUT V PDF

Darina Bialeková
Der slawische Burgwall von Pobedim (Ein Beitrag zur Lösung chronologischer und gesellschaftlich-historischer Fragen)
141–147
STÁHNOUT V PDF

Taťána Štefanovičová
Probleme der Erforschung der slawischen Burgstätten Devín und Bratislava
149–157
STÁHNOUT V PDF

Jan Frolík
Prague Castle – 70 Years of Archaeological Excavations
159–166
STÁHNOUT V PDF

Kateřina Tomková
Levý Hradec im Lichte der Archäologie
167–172
STÁHNOUT V PDF

Andrea Bartošková
Archäologische Ausgrabungen in Budeč und ihre Auswertung
173–187
STÁHNOUT V PDF

Luděk Galuška
The Question of Evaluating and the Present Level of Knowledge about the Great Moravian Agglomeration of Staré Město – Uherské Hradiště
189–197
STÁHNOUT V PDF

Rudolf Procházka, Pavel Havlíček
Die slawische Besiedlung von Uherské Hradiště und ihr natürliches Milieu
199–212
STÁHNOUT V PDF

Lumír Poláček
Zum Stand der siedlungsarchäologischen Forschung in Mikulčice
213–260
STÁHNOUT V PDF

Jana Vignatiová
Zum Stand der Erforschung des Burgwalls Břeclav-Pohansko
261–266
STÁHNOUT V PDF

Čeněk Staňa
Archäologische Erforschung mährischer Höhenburgwälle
267–281
STÁHNOUT V PDF

Lumír Poláček
Zum Stand der Erforschung frühmittelalterlicher Burganlagen in Südwestmähren
283–307
STÁHNOUT V PDF

Čeněk Staňa
Frühmittelalterliche Zentren bleiben ein großes archäologisches Problem
309–311
STÁHNOUT V PDF

Autorenverzeichnis
313
STÁHNOUT V PDF

Fototafeln
315–331
STÁHNOUT V PDF

Schlusseite
STÁHNOUT V PDF