Navigace

Mikulčické ediční řady

Anotace
Sborník příspěvků ze dvou konferencí v Mikulčicích: z mezinárodního dendrochronologického kolokvia a z pracovního setkání k interdisciplinárnímu výzkumu údolní nivy řeky Moravy. První část sborníku podává přehled stavu dendrochronologického výzkumu ve Slovinsku (K. Čufar – T. Levanič), Maďarsku (A. Grynaeus), Rakousku (O. Cichocki), České republice (J. Čiháková – J. Dobrý za pražskou Malou Stranu, J. Dvorská – I. Boháčová za Pražský hrad, J. Dvorská – U. Heußner – L. Poláček – T. Westphal za Mikulčice a obecně pro dub, J. Kyncl – T. Kyncl obecně pro měkké dřeviny) a Malopolsku (J. Poleski – M. Krąpiec). J. Henning a T. Westphal referují o nově zprovozněné laboratoři ve Frankfurtu am. M. R. Wimmer se zabývá otázkou srovnatelnosti jedlových chronologií v širší oblasti jižní části střední Evropy. F. Biermann hodnotí dendrochronologicky datované soubory keramiky z oblasti mezi Labem a Odrou. Ch. Laurelut – W. Tegel a J. Vanmoerkerke se na příkladu sídliště z doby laténské Vedresse ve Francii zabývají specifickým typem domu západní a střední Evropy a jeho dendrochronologickým datováním. Druhá část knihy hodnotí údolní nivu střední Moravy z hlediska geologie, paleobotaniky a archeozoologie (E. Opravil), geologie (P. Havlíček), geomorfologie a obecné geografie (M. Culek – A. Ivan – K. Kirchner), a dále v souvislosti se studiem starých stezek (R. Květ) a s interdisciplinárním, sídelně-archeologickým výzkumem velkomoravských mocenských center (L. Poláček).

Einführungsseiten
STÁHNOUT V PDF

Inhalt

Vorwort
7–8
STÁHNOUT V PDF

Probleme der mitteleuropäischen Dendrochronologie

Katarina Čufar, Tom Levanič
Dendrochronological investigations in Slovenia
11–14
STÁHNOUT V PDF

András Grynaeus
Aufbau der Dendrochronologie in Ungarn (Methoden, Probleme und Ergebnisse)
15–19
STÁHNOUT V PDF

Rupert Wimmer
Zur Vergleichbarkeit einiger europäischer Tannenchronologien
21–25
STÁHNOUT V PDF

Otto Cichocki
Dendrochronologische Untersuchungen an Weinpressen im Regionalmuseum Mikulov, CZ, und andere Forschungsschwerpunkte des Dendrolabors IDEA, Wien
27–37
STÁHNOUT V PDF

Jarmila Čiháková, Jaroslav Dobrý
Dendrochronologische Bearbeitung der Hölzer aus den archäologischen Untersuchungen des Prager Suburbiums
39–54
STÁHNOUT V PDF

Jitka Dvorská, Ivana Boháčová
Das historische Holz im Kontext der archäologischen  Untersuchungen der Prager Burg
55–67
STÁHNOUT V PDF

Jitka Dvorská, Uwe Heußner, Lumír Poláček, Thorsten Westphal
Zum Stand der Dendrochronologie in Mikulčice (Mähren, Tschechien)
69–78
STÁHNOUT V PDF

Josef Kyncl, Tomáš Kyncl
Standardchronologien der Nadelgehölze. Gegenwärtiger Bearbeitungsstand in Böhmen und Mähren
79–84
STÁHNOUT V PDF

Jacek Poleski, Marek Krąpiec
Das frühmittelalterliche Kleinpolen im Lichte neuer dendrochronologischer Datierungen
85–95
STÁHNOUT V PDF

Felix Biermann
Dendrochronologie und Keramik des 8. bis 12. Jahrhunderts im Raum zwischen Elbe und Oder/Neiße
97–123
STÁHNOUT V PDF

Joachim Henning, Thorsten Westphal
Forschungen zur archäologischen Chronologie des Frühmittelalters und das dendrochronologische Labor an der Universität Frankfurt am Main
125–130
STÁHNOUT V PDF

Christophe Laurelut, Willy Tegel, Jan Vanmoerkerke
Die späteisenzeitliche Siedlung von Vendresse (Dep. Ardenne, Frankreich): ein Beitrag zur Charakterisierung eines spezifischen Gebäudetypus in West- und Zentraleuropa
131–162
STÁHNOUT V PDF

Naturwissenschaftliche Beiträge zur Talaue der March

Emanuel Opravil
Umweltentwicklung in der Talaue der March (Ober- und Untermarchtal)
165–180
STÁHNOUT V PDF

Pavel Havlíček
Die geologischen Verhältnisse in der Umgebung der Siedlungs­agglomerationen der großmährischen Machtzentren Mikulčice und Staré Město – Uherské Hradiště
181–198
STÁHNOUT V PDF

Martin Culek, Antonín Ivan, Karel Kirchner
Geomorphologie der Talaue der March zwischen der Napajedla-Pforte und dem Zusammenfluß mit der Thaya (Zum Natur­milieu in der Umgebung von Mikulčice und Staré Město)
199–221
STÁHNOUT V PDF

Radan Květ
Alte Wege im Marchtal von dem Engpaß bei Napajedla bis zum Zusammen­fluß mit der Thaya
223–226
STÁHNOUT V PDF

Lumír Poláček
Die Talaue der March und die Erforschung der großmährischen Machtzentren
227–232
STÁHNOUT V PDF

Schlusseiten
STÁHNOUT V PDF