Navigace

Mikulčické ediční řady

Anotace
Sborník příspěvků z 2. keramického kolokvia v Mikulčicích, věnovaného metodických a terminologických otázkám studia raně středověké keramiky. Jednotlivé příspěvky se týkají vývoje nejstarší slovanské obtáčené keramiky (M. Parczewski, Č. Staňa), tvarové analýzy slovanské keramiky na Slovensku (G. Fusek, I. Vlkolinská, M. Hanuliak) a v Polsku (J. Okoński), technologickým otázkám keramiky z Wrocłavi (P. Rzeznik), třídění a popisu keramiky ve středních Čechách (J. Frolík, J. Bubeník, I. Boháčová) a v Mikulčicích (L. Poláček), vymezení „pomoravského typu“ velkomoravské keramiky (L. Galuška) a výsledkům přírodovědných analýz keramiky z Prahy (J. Čiháková, E. Růžičková, A. Zeman), Mikulčic (J. Dvorská) a grafitové keramiky z Moravy (M. Gregerová – L. Kristová). Doplňkem k předchozímu svazku ITM je charakteristika současného stavu poznání raně středověké keramiky v jižních Čechách (M. Lutovský).

Einführungsseiten
STÁHNOUT V PDF

Inhalt

Vorwort
7–8
STÁHNOUT V PDF

Michał Parczewski
Zu den Anfängen der Drehscheibenkeramik im westlichen Polen im Lichte des Fundmaterials aus Żukowice bei Głogów
9–14
STÁHNOUT V PDF

Gabriel Fusek
Formanalyse vollständiger Gefäße oder ein weiterer Versuch, frühmittelalterliche Keramikgefäße aus der Slowakei zu klassifizieren
15–33
STÁHNOUT V PDF

Ivona Vlkolinská
Zur Typologie der Keramik aus Gräberfeldern des 9.–11. Jahrhunderts in der Slowakei
35–38
STÁHNOUT V PDF

Milan Hanuliak
Methodik der Bearbeitung der Keramikkollektion aus Mužla-Čenkov und ihre Ergebnisse
39–50
STÁHNOUT V PDF

Jerzy Okoński
Keramik aus der Burg von Zawada, Gem. Tarnów – Ein Verfahren zur Registrierung von Merkmalen und die Analysenmöglichkeiten
51–63
STÁHNOUT V PDF

Paweł Rzeźnik
Frühmittelalterliche Töpfertechniken im Lichte der Keramik von der Dominsel zu Wrocław
65–78
STÁHNOUT V PDF

Čeněk Staňa
Die slawische Keramik zur Zeit der Entstehung slawischer Staaten
79–84
STÁHNOUT V PDF

Čeněk Staňa
Bemerkungen zur Keramik des sog. Donautyps
85–95
STÁHNOUT V PDF

Luděk Galuška
Keramik des Marchtyps
97–106
STÁHNOUT V PDF

Jan Frolík
Bemerkungen zum Studium frühmittelalterlicher Keramik aus komplizierten stratigraphischen Situationen
107–118
STÁHNOUT V PDF

Ivana Boháčová
Möglichkeiten und Grenzen eines allgemeinen Konsenses auf dem Gebiet des Studiums frühmittelalterlicher Keramik
119–125
STÁHNOUT V PDF

Josef Bubeník, Jan Frolík
Zusammenfassung der Diskussion zur gemeinsamen Terminologie der grundlegenden keramischen Begriffe
127–130
STÁHNOUT V PDF

Lumír Poláček
Altes Gliederungssystem der Mikulčicer Keramik
Exkurs: Jitka Dvorská, Lumír Poláček
131–202
STÁHNOUT V PDF

Jarmila Čiháková, Eliška Růžičková, Antonín Zeman
Petrographische Erforschung der frühmittelalterlichen Keramik aus dem Prager Suburbium und Bewertung der Anwendung ihrer Ergebnisse in der Archäologie
203–211
STÁHNOUT V PDF

Miroslava Gregerová, Lucie Kristová
Probleme der Interpretation der differenz-thermischen Analysen der Graphittonkeramik
213–221
STÁHNOUT V PDF

Michal Lutovský
Zur südböhmischen Keramik des Frühmittelalters: Quellenbestand und Fragestellung
223–230
STÁHNOUT V PDF

Autorenverzeichnis
231
STÁHNOUT V PDF

Schlusseiten
STÁHNOUT V PDF