Navigace

Mikulčické ediční řady

Anotace
Sborník z mezinárodní konference konané v Mikulčicích, 21.–23. 5. 2007. Hlavním tématem je problematika „vedlejších“ areálů (předhradí, suburbií) raně středověkých mocenských center. Obsahuje příspěvky k poznání charakteru, funkcí, hospodářské a sociální struktury těchto areálů. Řeší otázky terminologické.

Inhalt

Vorwort
7
STÁHNOUT V PDF

Ivana Boháčová, Lumír Poláček
Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren als Gegenstand der archäologischen Forschung
9–17
STÁHNOUT V PDF

David Kalhous
Suburbium als Phänomen der frühmittelalterlichen Schriftquellen
19–26
STÁHNOUT V PDF

Eike Gringmuth-Dallmer
„Nebenareale“ als Standorte für die Landwirtschaft?
27–34
STÁHNOUT V PDF

Felix Biermann
Mittelslawische Vorburgsiedlungen (9./10. Jahrhundert) im nördlichen elbslawischen Gebiet – Gestalt und Funktion
35–77
STÁHNOUT V PDF

Danuta Banaszak, Arkadiusz Tabaka
Der Siedlungskomplex des mittelalterlichen Zentrums auf der Insel Ostrów Lednicki
79–90
STÁHNOUT V PDF

Petr Čech
Frühmittelalterliche pyrotechnologische Produktionsanlagen im Suburbium der Agglomeration von Žatec (Saaz) und die Chronologie der jung- und spätburgwallzeitlichen Keramik
91–101
STÁHNOUT V PDF

Ivana Boháčová
The archaeology of the dawn of Prague
103–119
STÁHNOUT V PDF

Kateřina Tomková
Das nördliche und westliche Vorfeld der Prager Burg in archäologischen und schriftlichen Quellen
121–131
STÁHNOUT V PDF

Jan Mařík
The Early Medieval agglomeration of Libice – on the quest of suburbium
133–141
STÁHNOUT V PDF

Radek Bláha, Jiří Sigl
Die frühmittelalterliche Siedlungsagglomeration in Hradec Králové
143–148
STÁHNOUT V PDF

Dana Zapletalová
Die Problematik der Lage der Machtzentren und ihrer Nebenareale im Rahmen des frühmittelalterlichen Brno und dessen Umgebung
149–168
STÁHNOUT V PDF

Luděk Galuška
Die großmährische Siedlungsagglomeration Staré Město – Uherské Hradiště und das Problem ihrer Gliederung anhand der Befestigungen
169–178
STÁHNOUT V PDF

Marek Hladík, Marian Mazuch, Lumír Poláček
Das Suburbium des Burgwalls von Mikulčice und seine Bedeutung in der Struktur des Siedlungskomplexes
179–212
STÁHNOUT V PDF

Zdeněk Klanica
Zur Struktur des frühmittelalterlichen Zentrums in Mikulčice
213–227
STÁHNOUT V PDF

Petr Dresler, Jiří Macháček, Renáta Přichystalová
Die Vorburgen ­ des frühmittelalterlichen Zentralortes in Pohansko bei Břeclav
229–270
STÁHNOUT V PDF

Gabriel Fusek
Die Nebenareale in der Struktur der großmährischen Burgstadt von Nitra
271–290
STÁHNOUT V PDF

Farbtafeln
291–308
STÁHNOUT V PDF